Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 25 april, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Låt kroppens kyskhet och samvetets renhet råda i allt vad du företar dig. Ty om du saknar dessa båda dygder blir allt du gör fåfängt inför Gud. Varje handling, hur utmärkt den än må vara, blir utan värde om du utför den tanklöst och utan att granska den. Ty Gud … Fortsätt att läsa →


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 19 april, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Närma er aldrig Skriftens mysterier utan att be eller söka Guds hjälp. Säg: ’Herre, låt mig känna ordens kraft.’ Betrakta bönen som nyckeln till Skriftens sanna innebörd”


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 7 mars, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Vad är bönen? Det är förståndet, som tar sig tid och vilar sig från alla jordiska ting. Det är det hjärta som helt och hållet har vänt sin blick och sitt hopp till den kommande världen. Den som inte gör detta, han sår en blandning av frön i sin åker … Fortsätt att läsa →


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 3 mars, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Helgelsens väg består i tre ting: ånger, renhet och fullkomlighet. Vad är då ånger? Det är att bryta med det förflutna och sörja över det, att ha ett ödmjukt och förkrossat hjärta och att frivilligt dö bort från alla ting. Och vad är renhet? Det är, kort sagt, att ha … Fortsätt att läsa →


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 1 mars, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Om du ger något åt den behövande, visa honom först ett glatt ansikte och trösta honom i hans bedrövelse med vänliga ord. Handlar du så, skall glädjen i hans sinne vara mera värd än den tillfredsställelse av kroppens behov som han får genom din gåva.”


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 1 mars, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Ingen kan skåda Gud som inte har avsagt sig världen. Den som föraktar sig själv och gör sig liten skall av Herren undfå visdom. Men den som tror sig själv vara vis, han går förlustig Guds visdom. Du som bor i mörkret, lyft ditt huvud och ditt ansikte skall bada … Fortsätt att läsa →


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 21 januari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Broder, detta är vad jag råder dig till: Låt medlidandet i dig väga så tungt på vågen att du i ditt hjärta känner samma medlidande som Gud har med världen.”


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 18 januari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Omvändelse är livets moder. Det öppnar för oss sin port när vi flyr från allting. Den nåd som vi förlorat, efter dopet, genom ett försumbart beteende, är återigen vunnen, genom avfärdande av den egna viljan. Från vatten och ande har vi tagit på oss Kristus, utan att ha haft kännedom om … Fortsätt att läsa →


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 16 januari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Begär inte råd av den som inte lever samma liv som du, hur vis han än må vara. Det är bättre att anförtro dig åt en enkel och obildad man som själv har erfarenhet, än åt en lärd filosof som talar om vad han har utforskat men som saknar erfarenhet.” … Fortsätt att läsa →


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 18 december, 2015
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Disputera inte över sanningen med någon som inte känner till sanningen och undanhåll inte ord för den som är ivrig att få veta sanningen.”