Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 21 mars, 2017
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Låt dig bli förföljd, men förfölj inte. Låt dig bli korsfäst, men korsfäst inte. Låt dig bli skymfad, men skymfa inte. Låt dig bli smädad, men smäda inte. … Gläd dig med de glada. Gråt med dem som gråter. Detta är renhetens tecken. Lid med de sjuka. Sörj med syndarna. … Fortsätt att läsa →


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 8 mars, 2017
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Ty, de prövningar Gud låter själen utstå är avpassade efter den nåd han skänker oss. Gud skänker ingen stor nådegåva utan att samtidigt ge oss en stor prövning. Nådegåvorna ger han efter samma mått som prövningarna. De lidande som drabbar dig och som Guds försyn sänder dig är alltså tecken … Fortsätt att läsa →


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 1 mars, 2017
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Sätt dig ned ständigt med Gud och minns alltid Honom i ditt hjärta. Om du är avlägsen Honom, kommer du inte kunna träda inför Honom på domedagen med frimodighet, eftersom frimodighet inför Gud kommer från att ständigt tala med Honom. Talet med människor sker med kroppen. Men talet med Gud … Fortsätt att läsa →


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 22 augusti, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Var ett förebud för Guds godhet, för att Gud härskar över dig, men ovärdig är du, eftersom även om din skuld till honom är så stor kräver han ändå ingen betalning från dig, och för de små verk du gör, så skänker han dig stor belöning”


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 16 augusti, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”När du hör klockans klang, du som är vis, skynda till kyrkan för att be. Samla dina tankar, låt dem inte vandra runt bland struntsaker. Det är skamligt att befinna sig i kyrkan till kroppen medan dina tankar dröjer kvar på torget – halva du på ett ställe och den … Fortsätt att läsa →


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 9 augusti, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Kärlek är bönens frukt… att tålmodigt förbli i bön uttrycker en människas avsägelse av sig själv. Därför leder sälvförnekelse av sin själ till kärlek för Gud.”


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 3 augusti, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Som en människa som har tankarna under vattnet inte kan andas in ren luft så kan inte en människa som har tankarna neddykta i världens bekymmer uppsluka förnimmelser av den nya världen.”


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 21 juli, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Synd är frukten av den fria viljan. Det fanns en tid då synd inte existerade och det kommer att komma en tid då den inte längre kommer att existera.”


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 13 maj, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Erhåll dig ett rent uppförande, så att din själ blir upphöjd under bönen och att glädje lyser upp dina tankar när du minns döden.”


Citat av Mor Isak Syriern

 • By Charbel
 • 3 maj, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Citat av Mor Isak Syriern

”Själen som älskar Gud finner sin vila i Gud och Gud bara. I alla vägar som människor kan vandra i på denna jord, kan de inte uppnå frid om inte de finner hopp i Gud.”