Om prästämbetet

 • By Christina
 • 18 april, 2017
 • Kommentarer inaktiverade för Om prästämbetet

Jag vill börja med att påminna om något som kyrkofäderna alltid har sagt om DOPET och KYRKAN. Gud skapade människan till sin avbild. Varje människa bär därför på Guds avbild. När människan föll genom synden så blev avbilden i människan oren och skadad. Gud gav oss dopet genom Kristus som … Fortsätt att läsa →


Om den barmhärtiga samariern

 • By Christina
 • 26 mars, 2017
 • Kommentarer inaktiverade för Om den barmhärtiga samariern

Dagens syrisk-ortodoxa liturgi, 5 söndagen i fastan, handlade om en liknelse i Nya testamentet som Kristus berättade: ”En man var på väg från JERUSALEM ner till JERIKO och blev överfallen av RÖVARE. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där HALVDÖD. En … Fortsätt att läsa →


En hymn om korset

 • By Fadi
 • 8 februari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för En hymn om korset

Denna hymn handlar om korset och är hämtad ur boken Qinåtå dQoråbå Alåhåyå (sve. den Gudomliga Gudstjänstens hymner). Den är översatt från Syriska till Svenska av Fader Bassil Zakharia och Charbel Rizk. ”Korset är välsignelsens träd vars grenar är fästa i himlen. Dina frukter ger liv och välsignelse det livgivande Lammets … Fortsätt att läsa →


Gudstjänsten för Nattvardsfirandet i den Syrisk-Ortodoxa Kyrkan

 • By dreamzilver
 • 28 juli, 2015
 • Kommentarer inaktiverade för Gudstjänsten för Nattvardsfirandet i den Syrisk-Ortodoxa Kyrkan

Gudstjänsten för Nattvardsfirandet i den Syrisk-Ortodoxa Kyrkan[1] DEL 1: Guds närvaro I Gamla Testamentet (GT hädanefter) läser vi att Gud var närvarande bland sitt folk genom boningen som han beordrade Mose och folket att upprätta.[2] Gud beordrar alltså israeliterna, genom Mose, sägande: ”De skall göra en helgedom åt mig så … Fortsätt att läsa →


”Qsåyå” – En viktig höjdpunkt i den Syrisk- Ortodoxa nattvardsgudstjänsten

 • By Eliane
 • 1 juli, 2015
 • Kommentarer inaktiverade för ”Qsåyå” – En viktig höjdpunkt i den Syrisk- Ortodoxa nattvardsgudstjänsten

En viktig höjdpunkt i den Syrisk-Ortodoxa Nattvardsgudstjänsten är den så kallade ”fraktionen” eller ”brytningen.” Den kallas ”qsåyå” på syriska (och ordet kommer från verbet ”qså” som betyder ”han bröt”). Under qsåyå stängs förhänget medan kören lovsjunger en hymn. Prästen (dold från såväl folket som dikonerna) bryter Kristus kropp och betsar den … Fortsätt att läsa →


Det heliga korstecknet i Gudstjänsten

 • By Christina
 • 14 mars, 2015
 • Kommentarer inaktiverade för Det heliga korstecknet i Gudstjänsten

Kyrkan börjar i regel sina böner med att göra korstecknet på ansiktet, och [korstecknets] tillvägagångssätt är att resa den högra [tummen] till pannan, sammanförd med de två följande fingrarna, medan ringfingret och lillfingret förs samman, sägande ”i Faderns namn” refererande till Gud Fadern som är över alla, sedan förflyttar vi … Fortsätt att läsa →