Om den vita veckan

 • By Christina
 • 18 april, 2017
 • Kommentarer inaktiverade för Om den vita veckan

Kyrkan har fullbordat sin 40 dagars fasta, trätt in till Jerusalem med sin Frälsare, bevittnat och bekänt hans död och uppståndelse, och i dag trädde Kyrkan in i den så kallade ”vita veckan”. Frågan är: Varför kallas just den här veckan, alltså veckan efter påsk, för den ”vita” veckan? Vad … Fortsätt att läsa →


Det finns en skillnad mellan kyrkliga-universella och folkliga-lokala traditioner: Känner du till skillnaden?

 • By Christina
 • 1 april, 2017
 • Kommentarer inaktiverade för Det finns en skillnad mellan kyrkliga-universella och folkliga-lokala traditioner: Känner du till skillnaden?

1. En tradition är, kort och gott, en sak som har blivit överlämnad från en generation till en annan. Den överlämnade saken är inte främst en materiell sak, utan den saken är ett immateriellt arv som involverar uppfattningar, livsstilar, uppföranden, seder, bruk, frågor och svar. 2. Tro aldrig någonsin att … Fortsätt att läsa →


Severos av Antiokia – Hans kristologi och brevväxling med monofysiten Sergius

 • By dreamzilver
 • 22 juli, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Severos av Antiokia – Hans kristologi och brevväxling med monofysiten Sergius

Severos av Antiokia, syrisk ortodox patriark mellan åren 512-518, var en produktiv teolog som skrev på grekiska. Han känns igen som en av de viktigaste teologiska författarna från femhundratalet och räknas (tillsammans med Philoxenos av Mabbog) som den främsta förkämpen av syrisk ortodox kristologi. Han var även en stark och … Fortsätt att läsa →


Tvivla inte, Gud är här!

 • By Christina
 • 23 april, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Tvivla inte, Gud är här!

Det berättas om en stark kvinna, stark i tron. Inget kunde rubba henne. Ingenting alls kunde skaka hennes tro på att Gud är här. När kristna gick till henne för att få råd, såg de henne alltid stark. Aldrig någonsin var hon svag. Aldrig någonsin såg de henne tvivla. Detta … Fortsätt att läsa →


Den Syrisk-ortodoxa Kyrkans historia sammanfattad i en föreläsning på svenska!

 • By Eliane
 • 26 januari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Den Syrisk-ortodoxa Kyrkans historia sammanfattad i en föreläsning på svenska!

Vill du närma dig en tvåtusenårig pärla som lever än idag? Den Syrisk-ortodoxa Kyrkans historia sammanfattad i en föreläsning på svenska! Den Syrisk-ortodoxa Kyrkan är en dold pärla som har lyst upp och haft en enorm inverkan på hela världen med sin kristenhet. Historiker förklarar att denna kyrkas överlevnad var … Fortsätt att läsa →


Kyrkofadern Mor Afrem Syriern

 • By Eliane
 • 14 september, 2015
 • Kommentarer inaktiverade för Kyrkofadern Mor Afrem Syriern

”Den heliga Andens harpa” och ”syriernas sol” blev Mor Afrem kallad av kyrkofadern Mor Johannes Guldmunnen. Han fick namnen ”dikternas hav”, ”den goda källan” och ”araméernas krona” av den helige Jakob av Sarug. För den syrisk ortodoxa kyrkan är Mor Afrem en skatt full med rikedomar och en pelare för … Fortsätt att läsa →


Icke-kristna källor (Talmuds antikristna citat om Jesus) – Nr 9

 • By Christina
 • 8 september, 2015
 • Kommentarer inaktiverade för Icke-kristna källor (Talmuds antikristna citat om Jesus) – Nr 9

  Denna icke-kristna källa kommer från Talmud. Talmud är  judarnas orala traditioner som blev nedskriva långt efter att Gamla Testamentet hade blivit skriven. Den är väldigt lång (ca 6000 sidor) och det finns olika versioner av den; Babyloniska och Palestinska Talmud. De skrevs ner mellan 200-500-talet och anger vad olika rabbin … Fortsätt att läsa →


Icke-kristna källor (Om Jesus mirakel och att han är Gud) – Nr 8

 • By Christina
 • 8 september, 2015
 • Kommentarer inaktiverade för Icke-kristna källor (Om Jesus mirakel och att han är Gud) – Nr 8

  Den åttonde icke-kristna källan är skriven av nyplatonisten Celsus som levde under andra århundrade. Hans skrifter finns tyvärr inte bevarade idag. Vi har däremot citeringar av hans skrifter hos kyrkofadern Origen, som citerar nästan hela Celsus verk och besvarar den. Celsus skrev sin bok år 177 e. Kr. och … Fortsätt att läsa →


Icke-kristna källor (Om Jesus vishet, nya lagar, död m.m) – Nr 7

 • By Christina
 • 8 september, 2015
 • Kommentarer inaktiverade för Icke-kristna källor (Om Jesus vishet, nya lagar, död m.m) – Nr 7

  Denna källa är tidigast från 73 e. Kr. och är skriven av en syrisk hedning vid namn Mara bar Serapion. Vi vet ingenting om denna Mara bortsett från detta brev. Men av att döma från brevet var han troligen en grekisk stoik filosof och var från staden Samosata, som … Fortsätt att läsa →


Icke-kristna källor (Judar utvisas från Rom pga. Kristus) – Nr 6

 • By Christina
 • 6 september, 2015
 • Kommentarer inaktiverade för Icke-kristna källor (Judar utvisas från Rom pga. Kristus) – Nr 6

  Den sjätte icke-kristna källan är skriven av den romerska historikern Suetonius. Han levde mellan första och andra århundradet, vilket gör honom till en mycket viktig historisk källa om Jesus Kristus och den tidiga kristna kyrkan. Suetonius var även vän med Plinius den yngre och Tacitus, som också nämner Jesus i … Fortsätt att läsa →