Om uthållighet i tjänsten

 • By Fadi
 • 23 februari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Om uthållighet i tjänsten

Många tjänar både i och utanför kyrkan. Ofta möts man av motgångar och det kan få en att undra till vilken nytta man har tagit sig an tjänsten, speciellt när man ser problem runt omkring sig. Men tjänsten spelar en betydande roll för vår frälsning. Det betyder alltså att vi … Fortsätt att läsa →


Om Guds vilja

 • By Fadi
 • 23 februari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Om Guds vilja

Syndaren har skilt sig från Gud genom sitt beteende, sitt sätt och sin vilja. Hans vilja har blivit till något annat än Guds vilja. Han börjar vilja något som Gud inte vill. Han blir en människa som utan fruktan utmanar Gud och bryter Hans bud. Och när han bryter Guds … Fortsätt att läsa →


Sambandet mellan frid och att leva med gud

 • By Fadi
 • 23 februari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Sambandet mellan frid och att leva med gud

Hur vackra är inte St Augustinus ord i hans bok Bekännelser när han riktar dessa vackra, djupa ord till Herren: ”Vårt hjärta är oroligt tills det finner sin vila i dig.” Det beror på att hjärtat inte har sin källa till frid i världen med dess lidelser och begär, utan … Fortsätt att läsa →


Om att vända andra kinden till

 • By Fadi
 • 8 februari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Om att vända andra kinden till

Hur ska vi förstå och tillämpa Jesus Kristus ord när han säger: ”Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.” (Matt 5:39) ? Det är en tillsägelse från Gud för att förhindra det onda som … Fortsätt att läsa →


En hymn om korset

 • By Fadi
 • 8 februari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för En hymn om korset

Denna hymn handlar om korset och är hämtad ur boken Qinåtå dQoråbå Alåhåyå (sve. den Gudomliga Gudstjänstens hymner). Den är översatt från Syriska till Svenska av Fader Bassil Zakharia och Charbel Rizk. ”Korset är välsignelsens träd vars grenar är fästa i himlen. Dina frukter ger liv och välsignelse det livgivande Lammets … Fortsätt att läsa →


Fader Bassil Zakaria om ekumenik

 • By Fadi
 • 30 januari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Fader Bassil Zakaria om ekumenik

Vår heliga Kyrka har deltagit i flera ekumeniska arbeten. Till exempel valde Synoden år 1954 under H. H. Patriark Afram Barsoms tid att fira jul enligt gregorianska kalenderna för att närma sig katoliker och för att katolikerna ska möta oss genom att fira påsk vid en tid som vi tillsammans … Fortsätt att läsa →


Om tålamodet

 • By Fadi
 • 30 januari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Om tålamodet

Vi i väst är vana med att få vad vi vill när vi vill. Allt ska gå så snabbt som möjligt. Öppnar vi kranen har vi rent rinnande vatten och runt hörnet har vi snabbmatsställen. Ibland upplever jag att vi vill att allt i livet ska gå lika fort som … Fortsätt att läsa →


Hur du bemöter människor

 • By Fadi
 • 28 januari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Hur du bemöter människor

Det finns många sätt på vilka du kan lyckas i umgänget med människor och vinna deras hjärtan och kärleksfyllt föra dem in på en andlig väg. Skriften säger: ”Vis är den som vinner hjärtan”. 1. Förverkliga i ditt liv de goda sidor andra längtar efter att äga. 2. Var anspråkslös … Fortsätt att läsa →


Om att svalna i anden

 • By Fadi
 • 28 januari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Om att svalna i anden

Alla har någon gång svalnat i anden, vilket lett till att vi, innan vi hinner märka av det, blivit kalla. Kylan gör våra hjärtan hårda och likgiltiga. Vi önskar i den stunden att vi gått tillbaka så fort vi börjat svalna och inte väntat tills vi blivit kalla. Kylan har … Fortsätt att läsa →


Vad innebär det att kyrkan är ortodox?

 • By Fadi
 • 28 januari, 2016
 • Kommentarer inaktiverade för Vad innebär det att kyrkan är ortodox?

Innan vi börjar tala om Ortodoxi ska vi tala om Heterodoxi. Heterodoxi är ett ord som Kyrkan använde redan under första århundradet och det betyder ungefär ”annan lära” eller ”heretik”. Detta ord användes om så kallade kättare som predikade sådant som inte var i enlighet med den Kristna läran. Ordet … Fortsätt att läsa →