Hur kan vi möta lidandet?

  • By Christina
  • 9 november, 2020
  • Kommentarer inaktiverade för Hur kan vi möta lidandet?

Lidandet är en del av det mänskliga livet. För eller senare möter vi alla lidandet. Lidandet kommer i olika former. Även om vi för stunden inte lider så känner vi nog någon som lider. Och den personens lidande blir snart nästan vår. En person framför dina ögon har nyligen fått besked om att han/hon har cancer. Hur känner du? Vad gör du? Och vad känner och gör du om du själv får ett sådant besked om din egen hälsa? Eller vad säger du till en ungdom som lider av ensamhet eller övergivenhet? Eller tänk om du själv är en som lider av detta?

Endast en fråga finns som saknar svar: Varför lider vi?! Vi vet att lidandet är en verklighet men vi vet inte varför vi lider, och att försöka rationalisera lidandet för den som lider kommer snart vissa sig vara ett misslyckande. Gör inte detta. Det blir aldrig bra. Men vad kan vi då göra i lidandets stund, vare sig vi själva lider eller någon vi har nära oss? Hur kan vi möta lidandet?

Vi kan titta på den korsfäste Kristus, vår Gud, och där fatta mod och mening. Kristus ser mitt lidande men han låter det inte upphöra. Varför? Vi vet inte. Men vi vet att Kristus vet hur det är att lida. Han själv led på korset. Och han uppstod och lever i evighet som den korsfäste Kristus. För evigt är han den korsfäste. Gud blev människa och gick hela vägen genom lidandet till uppståndelsen. Uppståndelsen kom efter lidandet. Kristus led och uppstod därefter för att vi ska fatta mod och ha hopp om uppståndelsen i vårt lidande. Så stor är Kristus, vår Gud. Han lämnar oss inte i vårt lidande. Han tog del av lidandet för att säga: ”Jag vet hur det är att lida. Ert lidande blev mitt, jag som är Gud och som inte alls behöver lida. Men jag lider med er. Lär er av mig. Lid med varandra. Rationalisera inte lidandet. Men var inte rädda i ert lidande. För där lidandet finns, där finns jag, jag som är den korsfäste.”

Så hanterade Kristus lidandet. Och så kan vi möta lidandet. Lider du eller står du nära någon som lider, sätt den korsfäste Kristus inför dina ögon, och han ska visa dig uppståndelsen, han ska visa dig hur du ska vinna tröst och ge tröst. Låt oss vara där för varandra i lidandets stund och påminna varandra om att Kristus led men är nu uppstånden. Lidandet har inte det sista ordet. Men inget ord kan förklara lidandet… Bara en Kristus-lik-tystnad inför lidandet kan göra det…

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Reflektioner