Kristus härlighet – en gåva till människan

  • By Christina
  • 25 maj, 2020
  • Kommentarer inaktiverade för Kristus härlighet – en gåva till människan

Johannes inleder sitt evangelium med att förklara att Guds Son blev människa och visade sin härlighet för människorna (Joh 1:1, 14). Längre fram i samma evangelium ber Guds förkroppsligade Son, Kristus, för människorna i världen, för sina egna lärjungar men också för oss, för dig och för mig. I sin bön säger Kristus att den härlighet som han har, sin gudomliga härlighet, full av nåd och sanning, den har han gett till sina lärjungar men vill också ge den till oss, till dig och till mig (Joh 17:20-22). Och det är genom den här härligheten som Kristus bor i oss och det är så vi fullkomnas (Joh 17:23).

Kristus ord, hans löfte, är stort, och låter oss veta att vårt kall, vi som är kristna, är inte ett litet kall. Vi är kallade till att ta del av Kristus härlighet. Vi är inte kallade till ett passivt liv. Vi är inte kallade till att vara passiva åskådare. Utan vi är inbjudna till att vara aktiva deltagare av gudomligt liv, Kristus härlighet. Vilken inbjudan! Vem tar denna inbjudan på allvar?

Kristus har givit människan sin egen härlighet som gåva, men vem tar emot den? Eller, kanske viktigare, var finns denna gåva? Den finns i bönen. Där, i det heliga mötet med Kristus, kommer människan att få skåda Kristus härlighet när hon är redo i sitt inre liv, och då, när hon skådar honom så blir hon lik honom för hon ikläs hans härlighet. Nu är det inte hon som lever, utan han lever i henne. Nu, i detta heliga liv, börjar människan att bli människa på riktigt, för hon bli lik den enda riktiga människan: Kristus.

Mer än allt annat här i världen, låt oss söka bönen, för det är bönen som är det egentliga livet. Ändå lever många av oss stora delar av sina liv utan att lära sig be och älska bönen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Reflektioner