Förlåtelsebönen

  • By Christina
  • 2 mars, 2020
  • Kommentarer inaktiverade för Förlåtelsebönen

Förlåtelsebönen (syriska: slutho d’shubqono) är en bön som den Syrisk Ortodoxa Kyrkan ber i början av 40 dagars fastan. Vi ber till Gud att Han ska förlåta våra synder och överträdelser men samtidigt blir vi uppmanade av kyrkan genom hymnerna som vi ber att vi ska förlåta och ödmjuka oss inför varandra! Varför ber vi på detta sätt och varför blir vi uppmanade av kyrkan på detta sätt just inför fastan? Kära vänner, vad skulle fastan ha för betydelse i våra liv om vi inte fastar med ett omvänt och ödmjukt hjärta?

Låt oss ta del av kyrkans rika skatt:

Kyrkofadern Mor Afrem skriver i en av sina dikter: ”Likt synderskan ropar jag och likt tullindrivaren ber jag Dig: alltets Herre, förbarma dig över mig.”

Helgonet Mor Shemun, som kallas för krukmakaren (syriska: Quqoyo) skriver: ”Sjuttio gånger sju gånger skrev Guds Son till oss att du inte ska förkasta din broder om han har försyndat mot dig [Matt 18:21-22]. Kom ihåg att du också har försyndat och du är i lika stort behov av förlåtelse som honom. Gå! Hämta tillbaka din broder och bli hans älskade. Ropa båda två i enighet: Ära till dig Herre, Halleluja Halleluja!”

Kyrkofadern Mor Jakob av Serugh skriver följande så vackert: ”Du eländige! Se inte ner på din nästa. Ödmjuka dig inför honom och böj dig inför hans fötter om det behövs. Lägg Guds Sons ödmjukhet inför dina ögon och så som Han ödmjukade sig, ödmjuka du dig också inför din omgivning.”

Han fortsätter och säger: ”Rensa dig ifrån ilska, avundsjuka och hjärtats ondska. Istället för dessa, fyll din själ med kärlek till Gud. Den som är ilsken på sin nästa och inte älskar honom, han förkastar Herren eftersom han inte lyder i att älska sin broder.”

Många gånger hör man från utomstående människor att den Ortodoxa kyrkans biskopar, präster och ledare endast tänker på deras stora och lyxiga kors som de bär och att de endast söker världslig ära. Låt mig säga er att så är inte fallet! Här nedan finner vi den Syrisk-ortodoxa kyrkans högsta ledare och patriark Hans Helighet Mor Ignatius Aphrem II visa ett föredöme för alla biskopar, präster och kristna församlingar på hur man ödmjukar sig inför hela församlingen genom att knäböja sig inför hela församlingen och be om förlåtelse för de synder han gjort med och utan vilja mot Gud och sina andliga barn i Kristus!

Låt oss därför, likt vår andlige fader knäböja oss inför varandra och inför Gud i ödmjukhet och be om förlåtelse för våra synder och överträdelser så att Gud som ser till våra hjärtan, accepterar vår fasta!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather