Ditt hjärta? – I världen eller Guds Rike?

  • By Christina
  • 23 februari, 2020
  • Kommentarer inaktiverade för Ditt hjärta? – I världen eller Guds Rike?

Den syrisk-ortodoxa kyrkan minns idag de framlida som gått bort från denna värld till det kommande livet, Guds Rike. Dagens liturgiska läsningar kopplar samman denna dag och tolkar innebörden och vikten med att vi minns de framlida. En utav dessa läsningar var Lukas evangeliets 12 kapitel vers 32-48:

”Var inte rädd, du lilla hjord, er fader har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.
Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare — saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen. «Petrus frågade: »Herre, gäller din liknelse oss eller alla?«
Herren svarade: »Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.”

Alltså, denna söndag är inte enbart söndagen för de framlida utan även för oss som idag lever på jorden. Budskapet i texten sammanfattas bäst med de få orden ”Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta vara”. Hur många gånger glömmer inte vi Kristus i vår vardag när vi ständigt blickar bort från honom som är livets källa, och istället ägnar oss till det fåfängliga som stannar här på jorden? Det framgår tydligt i texten att vi ständigt bör förbli vakande, och likt lamporna brinnande för att vänta in Kristus då vi inte känner till tiden då han knackar på vår dörr. Låt oss därför vända bort vårt fokus från det som fyller vår tillvaro av det tidsliga och istället blicka mot meningen med vårt kristna liv, nämligen, sökandet av Guds Rike.

”Stegen till Guds Rike har du inom dig, dold i din själ. Gå ned i dig själv och upptäck din synd. Då finner du de trappsteg som kan leda dig uppåt”.
– Helige Isak Syriern

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather