Sakarias bebådelse (3:e söndagen)

  • By Christina
  • 17 november, 2019
  • Kommentarer inaktiverade för Sakarias bebådelse (3:e söndagen)

Idag firar kyrkan Sakarias bebådelse (Luk 1:1-25). Sakarias var en trogen präst som tjänade Gud med gudsfruktan och tro. Hans fru Elizabeth var gammal till åren och ofruktsam, så de hade inga barn. ”De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.” (Luk 1:6). När Sakarias var inne i templet och skulle tända rökelseoffret uppenbarade sig ängeln Gabriel för honom och förkunnade ett glädjebudskap. Ängeln berättade att hans ofruktsamma fru Elizabeth skulle bli havande och föda en son som skulle heta Johannes, och att barnet skulle bli den högstes profet. Trots Sakarias starka tro och gudsfruktiga liv, tvivlade han på detta budskap och ifrågasatte det. Pga sin bristande tro gjorde ängeln honom stum till den dag då Johannes föddes.

Vad kan vi lära oss av denna händelse?

Både Sakarias och jungfru Maria fick ett glädjebudskap av ängeln Gabriel. Skillnaden var hur budskapet mottogs. Sakarias tvivlade på att det skulle vara möjligt för hans fru att bli gravid, medan jungfru Maria accepterade det som förmedlades, i tro. Hon frågade också hur det skulle var möjligt för henne att bli gravid trots att hon var jungfru, men tog emot budskapet med orden: ”låt det bli med mig som du har sagt.” (Luk 1:38)

Sakarias som var trogen Gud och levde i gudsfruktan, tvivlade trots att han fick en uppenbarelse av en ängel. Det visar oss hur svaga vi människor kan vara trots vår starka tro. I ett utdrag ur dagens bön står det ”han gav akt på naturen och betraktade inte Guds kraft”. Detta påminner mycket om berättelsen om när Petrus gick på vattnet, men sjönk när hans såg naturens vågor. När vår blick inte är riktad uppåt mot vår Herre så kan vårt hjärta oroas och tvivla när vi ser världens prövningar och vågor. Sakarias såg deras ålderdom och Elizabeths ofruktsamhet som ett hinder, och glömde bort vår Herres kraft att kunna göra det omöjliga möjligt.

Berättelsen lär oss också att ödmjuka oss som människor, att aldrig tro att vi är mer än vad vi är. För ingen av oss vet hur vi skulle göra eller tänka i prövningens stund trots att vi anser oss vara gudfruktiga kristna.

En annan vacker och stark bön från idag är: ”Gamle Sakarias som undervisade världen glömde sin egen undervisning. Han brukade ge ofruktbara kvinnor löfte om barn och ta emot deras offergåvor.”

Denna bön är en viktig påminnelse för oss alla, att vara ordets görare och inte bara dess hörare. Att leva som vi lär. Att tro på det vi själva lär ut, och att tro att Guds ord verkligen är levande och ger liv. Sakarias hade all kunskap i skrifterna och tjänade Gud, men i prövningen stund så tvivlade han på Guds kraft. Låt oss alla ta lärdom av detta och växa i vår tro och kärlek till Gud!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather