Stilla veckan

  • By Christina
  • 21 april, 2019
  • Kommentarer inaktiverade för Stilla veckan

”Om han inte var människa, vem satt på ett åsneföl? Och om han inte var Gud, till vem gick folkmassan ut för att möta med ära?” (Mor Afrem)

Glad palmsöndag till er alla!

Vi står nu inför en helig vecka som börjar idag på eftermiddagen efter Nahire (som betyder ljus). Vi bör tillägna all vår fokus på Herren och lidelsen Han gick igenom för vår skull.

Men hur ska vi göra för att använda tiden väl och få andlig nytta under denna heliga vecka? Påve Shenouda III har skrivit många praktiska tips.

Vi läser:

”1. Våra beteende i och utanför Kyrkan:

Det är mycket anmärkningsvärt att många människor under den stilla veckan agerar mer annorlunda inuti kyrkan än utanför. Inuti kyrkan har de på sig svarta kläder, de lyssnar på sorgsna psalmer, högtidliga läsningar och de har en fullständig koncentration på Kristi lidande. Men utanför Kyrkan, skrattar de ofta, de skämtar och umgås med andra. De tänker och pratar om många världsliga ting. De förlorar det andliga djupet som de fick inuti kyrkan. Låt därför våra tankar, samtal och meditationer i och utanför kyrkan under den stilla veckan vara fokuserade på vår Räddares lidande.

2. Avskildhet:

Under fasta dagarna sätter vi den heliga Bibelns ord inför oss och vi läser: ’Påbjud en fasta! Kungör en högtidssamling! Kalla de äldste och alla som bor i landet att samlas i Herrens, er Guds, hus. Ropa till Herren i er nöd.’ – Joel 1:14 Hur mycket mer ska vi inte tillämpa detta bud under denna heliga vecka? Denna vecka ska präglas av ensamhet och avskildhet med Gud. Detta gör man genom att avstå från tomma diskussioner, underhållning och nöjen. Avsätt tid för Gud och för andliga aktiviteter som är värdiga denna heliga vecka.

3. Följa Kristi spår:

Meditera över denna veckas händelser, en efter en. Börja med palmsöndagen när Kristus vägrade det värdsliga riket och när judarna gav upp sina förhoppningar på honom tills de korsfäste och begravde honom. Under palmsöndagen ska du fråga dig själv: ’Är Kristus Kungen och Herren över allt i mitt liv? Gör jag som Kristus vill och tackar nej för den värdsliga äran för att vinna den andliga och eviga härligheten?’ Betrakta Kristus begravning som om den vore din egen [under långfredagen]. När Kyrkan fördömer Judas förräderi med en kyss under onsdagen fråga dig själv i bönen: ’Hur ofta, Herre, har jag svikit dig?’, ’Hur många gånger har jag sagt dig kärleks ord i böner när mina handlingar har visat motsatsen och mitt hjärta har varit långt ifrån dig?’

4. Ta del av Kristi lidande:

Aposteln Paulus sade: ’Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans’ – Fil 3:10 Kan vi ge oss själva en övning denna vecka för att dela hans lidande och för att bli lika honom i Hans död? Kan vi följa honom i hans lidande och stiga med honom till korset? Kan vi säga med Aposteln Paulus: ’Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig?’ – Gal 2:20. Om vi därför vill att Kristus ska bo i oss, bör vi bära våra kors och följa honom. Om du har ett kors i ditt liv, klaga inte över det, istället ska du glädjas och bära det för Kristi skull. ’Ty ni har fått nåden att – ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull.’ – Fil 1:29

5. Avhållsamhet:

Den som sätter Kristi lidanden inför honom kommer inte få någon glädje av att äta, dricka eller skämma bort kroppen. Om vi därför vill lyckas att fullfölja denna avhållsamhet måste vi tillfredsställa våra själar med andlig mat så att den kan lyckas att övervinna den fysiska hungern.

6. Nyttig läsning:

Nyttiga läsningar är också föda för själen. Kyrkan har organiserat för oss en skatt av lämpliga läsningar för varje dag under den stilla vecka. Det består av evangelieläsning, gamla testamentets profetior (som motsvarar händelserna), andliga förklaringar och predikningar av kyrkofäderna.

7. Hymner:

Den stilla veckans hymner är väldigt rörande. Även psalmer, likt läsningar, bevarar tankarna från att vandra bort från Kristus och vägleder dem i en andlig riktning.

8. Bön:

Eftersom kyrkans bönebok, Agabiya (likt Shimo böneboken i den Syrisk-ortodoxa kyrkan) inte används under denna heliga vecka, ersätter vi det med de personliga bönerna. Detta är utöver de intensiva bönerna i kyrkan som man ber för Kristus som bar världens synder och dog för oss för att förlåta och ha förbarmande över oss enligt Hans stora nåd.”

Se till att få en andlig nytta och föda under denna vecka och ”Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat” (1 Kor 5:7).

Guds frid

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather