Var inte fäst vid något annat än Gud

  • By Christina
  • 18 januari, 2019
  • Kommentarer inaktiverade för Var inte fäst vid något annat än Gud

Det är enkelt att bli fäst vid saker och ting i livet. Att vara omhändertagande och ansvarsfull vad gäller saker och ting i livet – som t ex studier, jobb, träning – är en sak, men att bli fäst vid detta är en annan sak.

Man vet helt säkert att man är fäst vid saker och ting i livet när man väl går miste om dem. Det heter ju: ”Man inser vad man hade då man förlorar det.” Om stor sorg, känsla av ångest och hopplöshet kommer över mig då jag förlorar något som jag hade, då vet jag att jag var fäst vid det. Detta fenomen är inte ovanligt för världens människor, men det är främmande för kristna människor.

För kristna är Jesus Kristus, vår allsmäktige och alltid närvarande Gud, en verklighet. Kristna tror inte att något sker av en slump i det kristna livet. Kristna som väl lever i och med Jesus Kristus förstår att alla saker och ting i världen, allt som händer, är medel för en himmelsk nåd som Jesus Kristus förmedlar till oss. Vi kristna förstår att vi är kallade till en evig helighet, ett liv med varandra i Jesus Kristus i den himmelska Kyrkan. Livet där är målet och allt här är medel dit. Om en kristen som vet allt detta förlorar något i livet, då inser hon snart att detta var för hennes bästa. En sådan kristen översköljs inte av stor sorg, känsla av ångest och hopplöshet bara för att hon förlorade någon sak eller något ting i livet, för hon var ju aldrig fäst vid det. Hon var och är fäst vid Jesus Kristus. Hon är fäst vid honom som hon dagligen umgås med i bön, honom som hon dagligen ser i sin omgivning, honom som hon dagligen tjänar i sitt liv.

Genom sin bön, omgivning och tjänst inser den kristna människan att allt som sker har gudomlig mening och att det sker för hennes skull. När en sådan kristen människa går mista om något leds hon omedelbart till aposteln Paulus som säger:

”Vi vet att Gud på alla sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda.” (Rom 8:28)

Älskar du Gud? Är du fäst vid Gud? Då vet du att allt som sker, allt som du går miste om, är till för att hjälpa dig att nå något större, det goda, målet med livet: det himmelska och heliga livet i Fadern, Sonen och Anden i gemenskap med dina likar.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Reflektioner