Du är inte dina misstag

  • By Christina
  • 25 april, 2017
  • Kommentarer inaktiverade för Du är inte dina misstag

Varje gång vi biktar oss eller deltar på en Gudstjänst säger vi delvis dessa ord inför Gud: ”Jag har syndat med alla mina sinnen, med mitt inre såväl som mitt yttre, i ord, gärning och tanke. Min synd är stor, mycket stor, och jag vänder mig från den av hela mitt hjärta. Jag vill aldrig någonsin falla för den igen. Heller dör jag än går in i synden igen.”

Dessa ord är tunga. Att ens säga dem kan vara svårt. Vi anstränger oss med all vår kraft för att varje ord ska betyda något äkta. Något som finns långt nere i våra hjärtan. Vi gräver, vi kämpar, vi gråter och vi känner all vår kraft lämna kroppen. Med det fylls våra hjärtan med gudomlig frid och våra kroppar med gudomlig styrka. Vi har en nytänd glöd för att brinna som ljuset för världen och för Gud.

Men vad händer nästa dag? Vi faller i synden igen. Varför Gud!? Frågar vi oss själva. ”Jag som hade gett mitt allt för att vända mig om till dig igen.”

Tror vi att det är över nu eller har vi en ny chans?

Låt detta vara klart: varje dag som vi har är en dag att leva omvändelsens liv. Varje dag vi faller ska vara en dag då vi reser oss upp. Varje dag vi blir högmodiga ska vara en dag då vi lär oss ödmjukhet. Varje dag vi talar illa om andra ska vara en dag då vi lär oss att tala fint om andra. Varje dag vi tvivlar ska vara en dag då vi ska lägga vårt hopp på Kristus vår Gud.
Sankt Johannes Chrysostomos tröstar oss med dessa fina ord:
”Eftersom vi är människor, syndar vi varje dag, men Sankt Paulus tröstar oss genom att säga ”Förnya dig själv varje dag”. Detta är vad vi gör med hus: vi reparerar dem konstant när de bryts ner. Du bör göra samma sak med dig själv. Har du syndat idag? Har du brutit ner din själ? Förtvivla inte, tappa inte modet, utan förnya din själ varje dag genom ånger, tårar, bikt och genom att göra goda ting. Sluta aldrig med att göra detta.”

Vad gör vi om vi känner skam och inte vågar vända oss till bikt och ånger? Låt oss återigen vända oss till Sankt Johannes för få en djupare förståelse för detta. Han säger:
”Skäms när du har syndat, inte när du ångrar dig. Att ångra sig betyder att vända om sitt hjärta och sinne. Det är inte endast en känsla av sorg, utan en andlig uppbyggelse bort ifrån ondska/döden och riktad mot Gud/liv. Synden är såret, ångern är medicinen. Skam är en följd av synd; mod är följd av ånger, mod betyder att be Gud om oförtjänt nåd. Satan har vänt upp och ner på det hela och gett mod till synden och skam till ångern.”

Låt oss aldrig glömma att vi, med mod, ska leva omvändelsens liv. Omvändelsens liv leder till ett liv med Livet själv. Ett liv i ljus och ett liv i daglig inre rengöring.

Jag vill avsluta med Kung Salomos visa ord. Ord som ger hopp till varje kristen som kämpar med att leva ett heligt liv, ett liv med Gud. Han säger: ”Ty den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen, men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer.” (Ord 24:16)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Reflektioner