Om prästämbetet

  • By Christina
  • 18 april, 2017
  • Kommentarer inaktiverade för Om prästämbetet
Jag vill börja med att påminna om något som kyrkofäderna alltid har sagt om DOPET och KYRKAN.

Gud skapade människan till sin avbild. Varje människa bär därför på Guds avbild. När människan föll genom synden så blev avbilden i människan oren och skadad. Gud gav oss dopet genom Kristus som skulle rena och laga den orenade och skadade avbilden. Gud förnyade alltså människan genom dopet. Men vad gjorde Gud sedan? Han lämnade över människan till Kyrkan som skulle uppfostra, ta hand om, undervisa, värna om, sörja för, och älska Guds barn. Därför beskrev kyrkofäderna kyrkan som en moder och sade: ”Den som inte älskar sin moder (Kyrkan) kan omöjligt älska sin fader (Gud).”

Frågan är: Hur undervisar vår kyrkliga moder oss? Ett sätt är genom hennes lovsånger som hon sjunger in i vår själ varje gång hon ber. Kyrkan ber dagligen. Genom bönerna undervisar hon sina barn. Här kommer ett praktiskt exempel…

Kristus korsfästes på fredag. Han uppstod på söndag morgon. Vad gjorde Kristus på söndag kväll?

Bibeln säger att Kristus uppenbarade sig för lärjungarna som var samlade i ett rum:

”Jesus sade till lärjungarna: ’Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.’ Sedan andades han på dem och sade: ’Ta emot den heliga Anden. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.'” (Joh 20:21-23)

Vad gjorde Kristus egentligen när han ”andades” på lärjungarna och gav de den heliga Anden? Låt nu vår moder, vår kyrka, lovsjunga svaret till oss, vilket hon gjorde under sin kvällsbön på uppståndelsens söndag och lärde oss:

”Vid kvällstid på söndagen fördrev Kristus de judiska prästerna från altaret som hade skymfat Anden som hade sin boning i honom. Vid kvällstid på söndagen gav han den heliga Anden till sina lärjungar samtidigt som han förlänade dem prästämbetet.”

På bilden ser du bönen från böneboken som vår moder skrev och lovsjöng åt oss för att lära oss sanningen: att Kristus inrättade prästämbetet på söndag kväll efter sin uppståndelse (Joh 20:21-23) och gav alltså de första prästerna (sina utvalda lärjungar) makt att förlåta synder. Detta är moderns lovsång till oss genom vilken hon undervisar oss och bevarar vår rena mjölk som hon gav oss.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Liturgi och Bön