Ord att reflektera över under långfredag

  • By Christina
  • 14 april, 2017
  • Kommentarer inaktiverade för Ord att reflektera över under långfredag

Vem prisar inte viljan att utstå lidanden? Men frågan är: Hur många vill lida?

”Alla prisar ju viljan att utstå lidanden, även om få vill lida. Det är rimligt att du utstår något för Kristi skull, när många utstår värre saker för världens skull. Du skall vara förvissad om att du måste gå genom livet som en döende. Ju mer en människa dör i sig själv, desto mera börjar hon leva i Gud. Ingen människa kan begripa det himmelska om hon inte fogar sig att lida motgångar för Kristi skull.

Ingenting är välbehagligare för Gud, ingenting tjänligare för dig i denna världen, än att villigt lida för Kristi skull. Och om du kunde välja borde du hellre vilja lida motgångar för Kristi skull än vederkvickas av många tröstegrunder. Du skulle då bättre likna Kristus och bättre stämma överens med alla de heliga. Vår förtjänst och förkovran i det liv vår regel föreskriver finns nämligen inte en myckenhet sötma och tröst, utan istället i att lida många svårigheter och vedermödor. Hade det funnits något bättre och tjänligare för människornas frälsning än att lida skulle Kristus ju helt visst ha visat det i sina ord och med sitt föredöme.

Såväl de lärjungar som följde honom som alla dem som längtade att följa honom uppmanade han nämligen tydligt att bära korset, när han sade: Om någon vill följa efter mig skall han försaka sig själv, ta upp sitt kors och följa mig.

När vi så läst och särskådat allt skall vår slutsats vara att det är genom många vedermödor vi skall komma in i Guds rike.” (Ur Om Kristi efterföljelse)

Den som lider här, kommer att vila där. En evig vila bland alla de som har utstått lidanden för Kristi skull. Salig är du människa som har insett att vilan här på jorden inte är något att söka. Salig är du människa som inte bara prisar viljan att utstå lidanden utan även själv älskar att bära ditt kors.

H.H. Moran Mor Ignatius II , du är en förebild som lär och i handling visar oss hur människan ska älska att bära korset.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather