Om Trosiver

  • By Christina
  • 5 april, 2017
  • Kommentarer inaktiverade för Om Trosiver

1. VAD ÄR TROSIVER?

En av ökenfäderna sammanfattar vad trosiver är genom att säga:

”Om du genom din tro uppväcker en död människa, men har vrede, så kommer du inte vara Gud till behag.”

Trosiver i det här sammanhanget är ett sätt att förhålla sig till sin tro och till andra människors tro på ett ytterst aggressivt sätt. En tros-ivrig kristen vill alltid framhäva sin ”sanning” samtidigt som denne vill visa att alla andra har fel. För en sådan människa är ateister ”idioter”, hinduer ”avgudadyrkare”, muslimer ”terrorister” och andra kristna ”falska”. En sådan människas tro går ut på att visa hur alla andra har fel och är anti-krist. Och en sådan människa tolererar inte att man har respekt för andra människors tro, utan vill alltid ”rätta till” alla ”fel”. Därför är, för en sådan person, folket fel, diakoner fel, kören fel, prästen fel, biskopen fel och patriarken fel. Alla är fel.

H. H. Shenouda skriver följande om denna typ av tro:

”Jag vill att religionen ska fylla [era] hjärtan, och verka i [era] liv, och lära [er] kärlek, och lära [er] ödmjukhet, och lära [er] lydnad, och lära [er] att respektera de som är äldre än [er], och lära [er] dygd som praktiseras dagligen, och [låt religionen] inte bara vara en tankeverksamhet. Inte sällan tror människor att religion handlar om trosiver, och en del tror att deras kärlek till deras religion tillåter de att hata andra religioner och strida mot dem. Jag vill att varje religiös människa ska älska alla och ge plats i sitt hjärta åt alla andra…”

2. VEM RISKERAR ATT UTVECKLA EN SÅDAN AGGRESSIV OCH IVRIG TRO?

Jag vill svara på det genom att referera till den berömde Fader Serafim Rose, munk-präst i den rysk-ortodoxa Kyrkan, som levde för några år sedan. Du kan läsa mer om honom här: https://orthodoxwiki.org/Seraphim_(Rose).

Fader Serafim, som själv konverterade till den rysk-ortodoxa Kyrkan, var en vägledare för flera kristna i USA. Han tog hand om främst ny-konvertiter, dvs. människor som kom till tro nyligen. Fader Serafim berättar i ett av sina verk att han en gång vägledde en ny-konvertit. Ganska snart när den här ny-konvertiten kom in i kyrkolivet, började han döma allt och alla. Han anammade en aggressiv trosiver. Fader Serafim skriver då till honom ett brev för att vägleda honom och säger följande (i utdrag):

”Det spelar ingen roll hur ’rätt’ du har i olika frågor, men du måste vara diplomatisk också. Den första och viktigaste saken är inte ’rättfärdighet’, utan kristen kärlek och harmoni. De flesta ’galna konvertiterna’ har haft ’rätt’ i sin kritik men de saknade kristen kärlek och barmhärtighet. Därför föll de i en djup sorg och blev övergivna av människor. Till slut fann de sig ensamma i sin rättfärdighet och i sin själv-rättfärdiggörelse. Du ska inte följa dem! Jag ska vara rak mot dig. Sättet du uttrycker dig på i ditt brev till mig är farligt för både dig och andra. Jag ska be för dig att du kan ta emot det här som jag säger, acceptera det och leva efter det innan det är för sent. ’Trosivern’ som du visar är inte en trosiver enligt Gud och inte baserad på kristendomen. Tvärtom, den är baserad på en envis självisk vilja och är ett symptom av att vilja rätta andra människor som plågar många konvertiter och leder de till olycka.” (Källan på engelska här: http://orthodoxinfo.com/inquirers/fsr_88.aspx)

Så trosivern syns speciellt hos konvertiter. Men tänk på att ”konvertit” i det här fallet refererar till en person som nyligen genomgått en stor religiös förändring i sitt liv. Det kan vara en ”ny-frälst” men också en person som vuxit upp i kyrkan men som på senare tid blivit mer ”aktiv”.

3. VAD SÄGER DEN MODERNA PSYKOLOGIN OM TROSIVER?

Vi har förstått att den här typen av aggressiva tro inte är baserad på kristendomen. Vad baseras den på då? Modern psykologisk forskning har visat att den baseras på människors personliga osäkerhet och problem. Så när en människa, av flera olika anledningar, har en osäker personlighet och problem, och kommer i kontakt med en ny religion eller blir ”aktiv” så finns stor risk att en sådan människa anammar trosivern. Men varför? Varför utvecklar en sådan människa som är ny-konvertit eller ny-frälst döma allt eller ”nyligen aktiverad” sådant aggressivt förhållningssätt till omvärlden? Jo, svaret är att trosivern ger den här personen en känsla att han ”hanterar” det osäkra och problemen genom att diktera vad som är rätt och fel för andra människor.

Det här forskningsresultatet finns bland annat i en artikel från 2008 som heter, ”Religious Zeal and the Uncertain Self”, och den finns att komma åt på google. Googla bara så finner ni den. I inledningen sammanfattas resultatet på följande sätt: ”What is the psychological appeal of religious zeal? The present research investigates the idea that religious zeal is appealing because it helps people cope with personal uncertainty.”

I en artikel (lite enklare skriven) läser vi följande om trosiver:

”The first systematic investigation of zeal was reported a hundred years ago in William James’s classic, The Varieties of Religious Experience. James concluded, from dozens of interviews with religious converts, that moral and religious zeal helps people forget about their personal problems. At around the same time, Freud observed that his neurotic patients repressed taboo thoughts by rigidly focusing on other, extremely intense trains of thought. Thus, both classic theorists viewed zeal as a tool for coping with self-threatening thoughts and problems.” (Källa: https://psychology.iresearchnet.com/social-psycholo…/…/zeal/)

Så vi ser att trosivern, som löper störst risk att komma till uttryck hos en ny-konvertit eller en ny-frälst eller en ny-aktiverad handlar egentligen om att personen i fråga har en osäker personlighet och egna personliga problem. I stället för att ta itu med sin osäkerhet och personliga problem, riktar personen sitt fokus på omvärlden och påpekar hur fel omvärlden är för att glömma eller ”hantera” sin egen osäkerhet och sina egna problem.

4.VAD SKA MAN GÖRA FÖR ATT INTE FALLA FÖR TROSIVERN?

Som Fader Serafim sade till sin andliga son, så ska man aldrig fokusera på ”felen” i omvärlden, utan man ska fokusera på sitt liv och sin kristna vandring. Man ska inte döma andra människor. Därför ser man främst hos ökenfäderna ett mycket starkt förbud mot att döma och påpeka hur allt är fel. Ökenfäderna, som hade erfarenhet, förstod hur skadligt det kan bli att komma till kristendomen med sina problem och börja fokusera på andra människors liv och religioner i stället för att ta itu med sina egna problem. Låt oss alla tänka på det här, så inte vi hamnar i trosivern när vi fördjupar oss i vår tro.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Föreläsningar