Att vända sig till Bibeln

  • By Christina
  • 28 mars, 2017
  • Kommentarer inaktiverade för Att vända sig till Bibeln
Det verkar som att våra liv är fulla med frågor som tycks sakna svar. Svar som kan tyckas vara gömda av Gud och för oss att söka, och detta sökande känns oändligt och vår längtans tomrum fylls inte med Guds frid, utan fylls med depression, ångest och sorg. Vi tänker: ”Om jag bara visste vad som skulle hända i mitt liv.” Det är inte vår uppgift att veta vad som ska hända i våra liv, utan vi bör veta i vems händer våra liv ligger i. Vi är inte skaparen som vägleder, utan vi är skapelsen som följer. Vi är inte Gud som vet allt, utan vi är människan som tror allt i Gud.

Våra frågor är oräkneliga: ”Vad ska han säga om mig när jag…?” ”Vad ska hända med mig efter att…?” ”Vad ska jag göra nu…?” Våra frågors svar finns skrivna i boken om mig, bibeln. Varför säger jag att bibeln är en bok om mig? Jo för att bibeln är en bok om Gud och människan, relationen mellan Gud och människan, hur den har varit, hur den är nu och hur den kommer att vara. Låt oss läsa hur Sankt Johannes Chrysostomos praktiskt ger tips på hur vi kan vända oss till bibeln mitt i våra bedrövelser som framkallar oräkneliga många frågor.

”Har du blivit berövad av dina pengar? Läs orden ”Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit.” (Jon 1:21) och lägg till de apostoliska orden ” Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån.” (1 Tim 6:7). Har folk talat illa om dig, och har människor fyllt dig med oräkneliga glåpord? Kom ihåg passagen där det står ”Ve er, när alla människor talar väl om er!” (Luk 6:26) och gläd dig och hoppa av glädje när de tilldelar dig ett ont namn. Har du blivit transporterad till ett exil land? Betrakta det som om du inte har ett moderland här, men om du vill vara vis så ska du betrakta hela världen som ett främmande land [Detta påminner oss om när Josef såldes som slav]. Eller har du fallit för en svår sjukdom? Citera de apostoliska orden ” Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.” (2 Kor 4:16) Har någon blivit offer för en våldsam död? Se till Johannes fall, hans huvud blev avhuggen i fängelse, och fördes fram på ett fat, och var belöningen av en skökas dans. Tänk på lönen som kommer från dessa saker: för när alla dessa lidanden är orättvist tilldelade av någon på en annan, försonar detta synder, och får en att jobba med ens rättfärdighet. Så stor är fördelen av detta för de som bär detta med mod.”

Faktum är att vi inte är ensamma med att känna oss förvirrade och vilse, men precis som Sankt Johannes förmanade oss till att göra, så gjorde även kung David i sin tid av nöd. Kung David skriver:

”Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare. Min själ ligger nertryckt i stoftet, håll mig vid liv efter ditt ord. Jag talade om dina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg, så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av bedrövelse, upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och ge mig av nåd din undervisning. Sanningens väg har jag valt, dina domslut har jag ställt framför mig. Jag håller mig till dina vittnesbörd, låt mig inte komma på skam, Herre. Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta.” (Psalm 119:24-32)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Reflektioner