Varför säger bibeln att Gud VILADE efter att han hade skapat allt? Kan Gud bli trött?

  • By Christina
  • 19 mars, 2017
  • Kommentarer inaktiverade för Varför säger bibeln att Gud VILADE efter att han hade skapat allt? Kan Gud bli trött?

Att Gud VILADE efter att han hade skapat allt kan vi läsa i de inledande verserna av 1 Mosebokens andra kapitel:

”Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han VILADE på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen VILADE Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.” (1 Mos 2:1–3)

Alltså, Gud skapade allt på sex dagar (dvs. söndag till och med fredag) och på den sjunde dagen (som är lördag) vilade han. Och för att judarna alltid skulle minnas att Gud skapade allt på sex dagar och vilade på lördagen, fick de en föreskrift i Gamla testamentet (2 Mos 20:10) om att göra det samma: att arbeta sex dagar och vila på lördagen. Och det är denna lördagens vila som kallas sabbaten.

Låt oss nu stanna upp lite. Vilade Gud? Varför? Var han trött? Det är en löjlig sak att anta! Gud är inte människa i sin eviga natur att han ska bli trött! Men varför står det att Gud vilade?

Det här rymmer en stor hemlighet som vi ska låta Kristus uppenbara för oss. Som jag noterade i ett tidigare inlägg, är det enbart Kristus som kan avtäcka, förklara, Gamla testamentet. Så låt oss påminna oss om varför Kristus kom till jorden.

Kristus som är Gud Sonen valde att bli människa för att befria Adam, mänsklighetens representant, som hade blivit bunden av Satan i dödsriket till följd av sitt fall i paradiset. Gud Sonen utgick från sin Fader, liksom ljuset från solen, och tog sin boning i jungfru Maria. Så blev Gud Sonen människa och levde som oss men utan att synda. När Kristus var omkring 33 år gammal blev han tillfångatagen, spottad på, dragen till domen, dömd, slagen och korsfäst. Allt detta för att befria och ge liv åt Adam. Därefter blev Kristus lagd i en grav och VILADE från sina bemödanden, sina lidanden, som alltså kom till ända på korset.

Notera: När VILADE Kristus i graven? Jo, på lördagen! Alltså, Kristus hade bemödat sig dagarna fram till lördagen, och på lördagen kom VILAN då han VILADE från lidandena. På lördagen steg Kristus ner till dödsriket där Adam var bunden för att befria honom och ge honom liv.

Är det hela uppenbart nu?

I 1 Mos 2:1–3 skapade Gud världen och Adam från söndag till och med fredag och på lördagen (som är sabbatsdagen) VILADE Gud från sitt skapelseverk. På så sätt förnyade Kristus, som är Gud i köttet, världen och människan genom att bemöda sig på korsets väg för att sedan VILA. Gud skapade världen och människan och vilade på lördag. Kristus förnyade världen och människan genom sina lidanden och vilade i graven på lördag. Alltså, att vi läser att Gud vilade i 1 Mos 2:1–3 är inget annat än en symbol som pekar på Kristus kommande frälsande verk!

Om vi vidare läser noga i 1 Mos 2: 1–3 så ser vi att Gud gjorde lördagen till en dag av välsignelse och helgelse. Varför? För att på lördagen steg Kristus ner till den fängslade, bundne, Adam och befriade honom vilket är en välsignelse och en helgelse!

Judarna som vägrade tro på Kristus –som öppnar upp och förklarar Gamla testamentet – kunde aldrig förstå den djupare betydelsen av sabbaten, av vilodagen. Därför reagerade de starkt på Kristus när han på sabbatsdagen, på vilodagen, handlade och verkade och gjorde mirakler. En sabbatsdag när Kristus var i en synagoga så botade han en kvinna som varit sjuk i 18 år.

Synagogföreståndaren reagerade starkt och var emot detta. Han sade då till judarna och till Kristus: ”Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten.” (Luk 13:14) Kristus svarade honom: ”Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit BUNDEN i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?” (Luk 13:15f)

Här ser vi klart att sabbaten, lördagen, vilodagen, var en dag då de bundna blev befriade. Den sjuka kvinnan som varit BUNDEN av Satan i 18 år blev befriad på lördagen. På samma sätt kom Adam, mänskligheten, som varit BUNDEN i tusentals år av Satan, att befrias!

Alltså, att Mose sade att ”Gud vilade” på lördagen i 1 Mos 2:1–3 är inget annat än en symbol av att Kristus vilade från lidandets kors på lördagen som ledde till Adams befrielse och välsignelse.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Frågor & Svar