Jungfru Maria – Den eviga Jungfrun

  • By Christina
  • 29 oktober, 2016
  • Kommentarer inaktiverade för Jungfru Maria – Den eviga Jungfrun

I Bibeln kan vi läsa om att Jesus Kristus hade bröder och systrar. Det man då kan fundera över är: Hade Jungfru Maria andra barn än Jesus?

Denna frågeställning uppkommer ofta pga. en felaktig tolkning av vissa Bibelverser. Genom att selektivt läsa vissa verser, försöker man göra en bibeltolkning, som är grundad i en anti-ortodox och anti-katolsk anda. Verserna i fråga är följande:

”Men han [Josef] rörde henne [Maria] inte, FÖRRÄN (heos) hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.” (Matt. 1:25)

I det svenska språket låter det som att det nödvändigtvis måste betyda att Josef gifte sig med henne efter födseln, men i språket som Matteus använder kan vi påvisa att detta inte är fallet. Prepositionen ”förrän” (eller ”till”, som det heter i andra översättningar) har inte att göra med att ett sexuellt umgänge ägde rum ”efter” utan vill snarare betona att inget samlag skedde innan Jesu födelse. Vi kan bevisa detta påstående med hjälp av Paulus första brev till Timoteus:

”Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa TILLS (heos) jag kommer.” (Tim 4:13)

Om man utgår från ordet ”heos” betydelse i Matt 1:25 skulle denna logik innebära att Paulus menar att man ska sluta läsa Skriften efter det att han har kommit. Men ingen av oss skulle göra en sådan orimlig tolkning av Skriften. Samma sak kan sägas om man jämför samma ord (heos) som finns i slutet av Matteus Evangeliet där Jesus säger att han ska vara med de kristna till tidens slut:

”Och jag är med er alla dagar FÖRRÄN/TILL (grek. hoes) tidens slut.” (Matt. 28:20)

Om vi ska tolka Matt. 28 som med liknande logik från Matt. 1, så blir tolkningen av Matt. 28 följande:

”Och jag är med er, inte under tiden fram till jordens slut, utan först efter jordens slut.”

Men detta kan man tydligt se är en felaktig tolkning. Jesus säger och menar att Han alltid ska vara med lärjungarna, och betonar i synnerhet att Han ska vara med dem under den svåra tiden på jorden. Detta är den rätta tolkningen och det rätta användandet av prepositionen ”hoes” dvs. ”förrän/till”. Och på exakt samma sätt använder vi ordet i Matt. 1, tolkningen blir därmed följande:

”Josef rörde inte, alltså hade inte samlag, med Jungfrun för att hon skulle kunna föda barnet. Och han gav honom namnet Jesus.”

Vi ser alltså att evangelisten Matteus vill betona något oerhört viktigt. Jungfru Maria var verkligen Jungfru när Hon blev havande med Jesus, Guds Son. Vad som skedde med Jungfrun efter Jesu födelse skriver han inte ens om! Men varför var det viktigt för Matteus att poängtera att Jungfru Maria verkligen var Jungfru när hon blev havande med Jesus, Guds Son? Jo, eftersom han främst skrev till judiska läsare som kände till skriften väl och visste att Gamla Testamentet lärde att Guds Son, Messias, som skulle komma in i världen, skulle födas av en Jungfru. Läs vad profeten Jesaja (700 år f.Kr.) skriver:

”Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge er ett tecken: Jungfrun är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel, ’Gud med oss’.” (Jes. 7:13-14)

Men hur kan vi då förklara andra verser från Bibeln där vissa nämns som ”Jesus bröder”eller ”Herrens bror”?

”Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas?” (Matt. 13:55)

”Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder.” (Matt. 12:46)

Det här är bara några av de verser som nämner en grupp som kallas för ”Jesus bröder” och ”Herrens bror”. Resterande verser finns i Mark. 3:31–34, Luk. 8:19–21, Joh. 2:12; 7:3; 7:5, 7:10, Apos. 1:14, Gal. 1:19. Det är uppenbart att ordet ”bror” inte nödvändigt måste innebära ett blodsband. En sökning på ordet ”bror” i Nya och Gamla Testamentet bevisar detta mycket enkelt. Ett exempel på detta är när Jesus själv använde ordet ”bröder” när han talade om sina lärjungar:

Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.” (John. 20:17)

Jesus använder även ordet för att beskriva lärjungarna som ”Petrus bröder” när det är uppenbart att de inte var hans fysiska bröder.

”Men jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder.” (Luk. 22:32)

Ordet ”bror” kan alltså betyda allt ifrån en biologisk bror (Gen. 4:9), en släkting (som kusin, Gen. 14:14), en stamfrände (Neh. 5:7) och en politiskt allierad (Amos. 1:9). Nu efter ha bevisat att ordet inte nödvändigtvis måste bevisa ett blodsband kan vi gå vidare.

I det arameiska språket som Jesus talade under det första århundradet fanns inget ord för ”kusin” (man kan hänvisa till professor Joseph Fitzmyer som är expert på arameiska på Jesu tid). Därför har man antagit att bröder som nämns som Jesus bröder, kan ha varit hans släktingar/kusiner. Ett annat alternativ är att de här bröderna och systrarna som nämns är Josefs barn från ett tidigare äktenskap. Vi har indikationer från Bibeln att Jesus inte hade bröder eller att Jungfru Maria hade andra barn. Vi kan läsa Jesus ord på korset:

”När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: ”Kvinna, se din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Se din mor.” Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.” (Joh. 19:26-7)

Om Jungfru Maria hade haft andra barn förutom Jesus, skulle dem i första hand bära ansvaret för henne ända till hennes död. Men vi läser det motsatta, att hon inte hade någon, därför delade Jesus Kristus ansvaret till aposteln Johannes. Kyrkotraditionen har varit mycket stark för att betona Jungfru Marias ständiga jungfrulighet. Hos profeten Hesekiel kan vi läsa:

”Därefter förde han mig tillbaka mot helgedomens yttre port, den som vette åt öster. Den var nu stängd. HERREN sade till mig: ”Denna port skall förbli stängd och inte mer öppnas, och ingen skall gå in genom den, ty HERREN, Israels Gud, har gått in genom den. Därför skall den vara stängd.” (Hes. 44:1-2)

Kyrkofäderna har kommenterat versen och St. Ambrosius av Milano (390 e. Kr.) skriver:
”Vem är denna port [Hesekiel 44:2], om inte Jungfru Maria? Är den inte stängd för att hon är Jungfru? Maria är den porten genom vilken Kristus gick in i världen, när Han blev till genom jungfrufödsel och tillvägagångssättet av Hans födelse inte bröt jungfruligheten.”

St. Augustinus av Hippo (430 e. Kr.) fortsätter på samma linje:
”Det står skrivet (Hes. 44:2): ’Denna port skall förbli stängd och inte mer öppnas, och ingen skall gå in genom den, ty HERREN, Israels Gud, har gått in genom den …’ Vad menas det med denna stängda port i Herrens hus om inte att Maria ska vara för evigt helig? Vad menas med att ’ingen människa ska gå genom den’ om inte att Josef inte ska komma nära henne? Och vad är detta – ’Herren själv går in och ut från den’ om inte den Heliga Anden ska impregnera henne och Änglarnas Herre ska födas från henne? Och vad menas detta – ’Den ska vara stängd för alltid,’ men inte att Maria var en Jungfru innan Hans födelse, en Jungfru vid Hans födelse, och en Jungfru efter hans födelse.”

St. Athanasius av Alexandria (360 e. Kr.) skriver detta till arianerna som förnekade Jesus fulla gudomlighet:
”Därför, låt de som förnekar att Sonen som är från Fadern av natur och är enligt Hans essens också förneka att Han tog mänskligt kött av Maria, den för evigt jungfrun.”

Efter alla dessa argument och bevis kan vi röra oss vidare till reformationen och de stora ledarna i reformationen. Martin Luther skriver följande i hans kommentar till Johannes-evangeliet:
”Kristus, vår Räddare, var verklig och en naturlig frukt av Marias jungfruliga livmoder … Det här skedde utan hjälp av en man och hon förblev en jungfru efter det. … Jag är benägen att hålla med dem som förklarar att ’bröder’ faktiskt betyder ’kusiner’ här, för att den Heliga Skriften och även judar kallar alltid sina kusiner för bröder.”

John Wesley är inne på samma spår som Luther:
”Jag tror att Han [Jesus] blev människa, förenade mänskliga naturen med gudomliga i en människa; genom att ha blivit till i en singel verksamhet av den Heliga Anden och född av den välsignade Jungfru Maria, före och efter att hon födde Honom, förblev en ren och obefläckad jungfru.”

Reformatorn Huldrych Zwingli:
”Jag håller helt och hållet fast vid tron att Maria, enligt evangeliets ord, födde för oss Guds son i sin rena jungfrulighet, och i barnafödseln och efter barnafödseln förblev en ren och intakt Jungfru.”

Till sist kommer vi till Jean Kalvin:
”Helvidius har visat sig som okunnig när han sa att Maria hade fler söner av anledningen att vissa verser nämner bröder till Kristus.”
Asvlutningsvis efter att ha redovisat bibliska bevis, kyrkofädernas texter och även reformatorernas kommentarer så är saken bergsäker. Jungfru Maria är evigt Jungfru.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Frågor & Svar