Vad innebär det när vi ber och säger ”utsätt oss inte för prövning” i Herrens bön?

  • By Eliane
  • 23 mars, 2016
  • Kommentarer inaktiverade för Vad innebär det när vi ber och säger ”utsätt oss inte för prövning” i Herrens bön?

”Utsätt oss inte för prövning”…  detta ber vi dagligen i Herrens bön. Vi säger, ”Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat,” och sedan lite längre fram säger vi, ”och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.” Hur ska detta tolkas? Varför ber vi Gud att inte utsätta oss för prövning? Vad är detta för slags prövning som vi ber att Gud inte skall utsätta oss för? Och om vi nu ska be att inte utsättas för prövning, hur kommer det då sig att Jakob i sitt brev säger: ”Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag.” (1:2) Ska vi skratta oss lyckliga, som Jakob skriver, eller ska vi be om att inte bli utsatta för prövning? Du kanske tror att detta är en motsägelse? Det är det inte. Men så kan det se ut. Där kunskapen brister smyger missförstånd och ytlig motsägelsefullhet in.

Av den anledningen, dvs. på grund av vår bristande kunskap, vänder vi oss till våra kyrkofäder som hjälper oss första saker och ting i vår tro. Kyrkofäderna är viktiga för oss eftersom de hade mognat i gudomlig kunskap om Gud, och likt en kärleksfull moder slet de dag och natt med att förmedla denna gudomliga kunskap till deras efterkommande, till oss. En sådan kyrkofader är Mor Jakob av Serugh (451 – 521). Han har skrivet omkring 750 homilier med sin egen hand och penna. I en av dessa homilier utlägger han Herrens bön, och häri finner vi svaret på vår fråga: Varför ber vi Gud att inte utsätta oss för prövning?

Mor Jakob förklarar att Satan är ständigt på jakt efter att få oss på fall. Satan sover aldrig. Dag och natt ryter han omkring för att försöka hitta kristna själar att skada. Satan har ett enda mål: Att få oss bort från Gud genom synden. Så Satan siktar dagligen på att få oss att synda. Den kristne är därför, förklarar Mor Jakob, hela tiden involverad i ett krig, ett andligt krig. Ögat kanske inte ser det, men lita på att Satan och hans demoner omger människan från alla håll och kanter. Men samtidigt, förklarar Mor Jakob, omges människan av Gud och hans änglar.

Så fort en demon närmar sig så närmar sig en ängel. Så fort mörkret kommer nära så kommer ljuset närmare. På så sätt håller Guds nåd Satans list på avstånd. Men Satan finns trots det vid människan och har en inverkan på människan, men människan ska veta med sin tro att Gud inte kommer låta Satan komma för nära. Människan ska med sin tro lita på att Gud, ljuset, står vid hennes sida och håller på så sätt Satan i schack. Men hur vet du att Gud står vid din sida och håller Satan i schack? Jo, genom att du dagligen och av hela ditt hjärta ber:

”Vår Fader, du som är i himlen… utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.”

Prövningen som är på tal här, i Herrens bön, är alltså den prövningen där människan står helt ensam mot Satan. Prövningen som är på tal här kallar Mor Jakob för den blodiga striden. I denna prövning har Gud avlägsnat sig från människan som nu står helt ensam med Satan. Och det finns knappt någon människa som är så rättfärdig att hon kan stå emot Satan ensam i den blodiga striden.

När vi därför ber och säger, ”utsätt oss inte för prövning,” så ber vi, enligt Mor Jakob, Gud att Han alltid ska vara vid vår sida. Vi ber Gud att Han aldrig ska lämna oss, inte ens för en sekund, så att inte Satan kommer mot oss när vi står ensamma. Satan vill just detta och Satan är så fräck att han varje dag frågar Gud att gå bort från människorna! Satan vädjar till Gud att Gud skall ta bort sin gudomliga hjälp från människan så att Satan kan ge sig in i den blodiga striden med människan! Detta är den här prövningen, den blodiga striden, som är på tal här i Herrens bön. Här kommer ett utdrag från Mor Jakobs homilia om Herrens bön som behandlar just detta:

”I sin ondska frågar Satan Gud att Han skall överge människan utan att hjälpa henne,

så att den Onde kan föra ned henne till slagfältet ensam utan gudomlig hjälp eller stöd i striden.

Detta är prövningen som vår Herre undervisade om: till denna prövning skall människan be att inte bli utsatt.

Detta är den stora blodiga striden, som Paulus skriver om och säger att vi skall hålla oss borta från den.

I denna blodiga strid segrar eller besegras själen. I detta blodiga slagfält dödar eller dödas själen.

Utan hjälp går själen ner till slagfältet med Satan. Detta är ett skrämmande slag eftersom själen är berövad hjälpen.

Detta är prövningen som människan ber att inte utsättas för enligt bönen som Allvetaren lärde ut.”

Be därför Herrens bön med förståelse och helhjärtat så att Gud aldrig tar bort den gudomliga hjälpen från dig. Om den gudomliga hjälpen tas bort från oss, på grund av att vi inte ber!, då ska vi veta att vi befinner oss i den blodiga striden.

Nu kan vi förstå varför Jakob säger: ”Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag.” (1:2) Den här prövningen är inte den blodiga striden, utan det är den prövningen där Gud är med oss. Och när Gud är med oss, så kan vi aldrig förlora eller bli skadade. Vi går igenom prövningar ständigt så länge vi är i det här livet. I prövningen finns Guds hjälp vid vår sida NÄR VI BER och visar GENOM BÖNEN att vi VILL HA Guds hjälp. Så länge Guds hjälp finns vid vår sida så ska vi skratta oss lyckliga, MEN om Gud inte finns vid vår sida då bör vi gråta för att vår andliga död står runt hörnet och Satan kommer ta upp oss som ett rytande lejon!

Prövas du? 100% att du prövas. Prövas du i den blodiga striden där du står ensam mot Satan? Svaret på den frågan får du om du svarar på följande fråga: Ber du? Svaret vet bara du!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Frågor & Svar