Fader Bassil Zakaria om ekumenik

  • By Fadi
  • 30 januari, 2016
  • Kommentarer inaktiverade för Fader Bassil Zakaria om ekumenik

Vår heliga Kyrka har deltagit i flera ekumeniska arbeten. Till exempel valde Synoden år 1954 under H. H. Patriark Afram Barsoms tid att fira jul enligt gregorianska kalenderna för att närma sig katoliker och för att katolikerna ska möta oss genom att fira påsk vid en tid som vi tillsammans kan komma överens om. Men katolikerna drog sig tillbaka i den här frågan. År 1957 blev H. H. Patriark Yakob III Kyrkans överhuvud och år 1980 blev H. H. Patriark Zakai I överhuvud. Kunde inte Kyrkan under dessa Patriarkerna valt att lämna beslutet som man tog och gå tillbaka till att fira jul enligt julianska? Och kan inte den Syrisk-Ortodoxa Kyrkan besluta idag att gå tillbaka? Detta bevisar att Kyrkan vill ha ekumenik.

I inledningen till den Syrisk-Ortodoxa Kyrkans ordning vid det heliga dopets mysterium, paragaraf 17, som Patriark Afram Barsom skrev läser vi:

”Kyrkan accepterar det dop som utförs av kalcedonierna (de bysantisk-ortodoxa kyrkorna och den romersk-katolska kyrkan). Om en av de troende är döpt i någon av de protestantiska kyrkorna, måste han/hon konfermeras genom att smörjas med den heliga krisman [moron qadisho], eftersom dessa kyrkor inte använder helig krisma.”

Detta betyder att den Syrisk-Ortodoxa Kyrkan accepterar katoliker, bysantier och protestanter som kristna och vi vill ha gemenskap med de. Men de protestantiska personernas dop måste vi komplettera med moron qadisho och nattvarden. Kyrkan säger inte att protestanter är inte kristna och att vi ska döpa om de, utan Kyrkan kompletterar dopet genom de två mysterierna: moron qadisho och nattvarden.

Jag, som präst, läser böcker från bysantier, katoliker, protestanter och till och med muslimer. Men det betyder inte att jag ska sluta vara ortodox. Tvärtom, jag berikas och lär mig mer, och detta är viktigt när vi ska ha ekumenik. Sann ekumenik bygger på sann förståelse. Men det är viktigt att varje ortodox lär sig sin tro och Kyrkans liv och är delaktig i den. Många ungdomar går vilse i sin tro pga deras kunskapssvaghet och ingen relaktion till Kyrkan eller prästen. De har inte förjupat sig i sin tro. Men den som fördjupar sig och blir delaktig i Kyrkan kommer inte att påverkas, precis som liknelsen som Herren Kristus Jristus nämde: att det är en fara att bygga sitt hus på sand men huset är starkt som byggs på en klippa. En person som bygger sin tro på sand kommer att rasa så fort en prövning kommer.

Sist, vill jag säga till er att älska varandra som Kristus sa. Vi måste älska alla människor, inte bara kristna och vem är vi att säga att du är sann ortodox eller inte? Sa inte Kristus, döm inte så ska ni inte dömas (matt. 7:1). Vi kan aldrig veta med säkerhet vad som finns i hjärtat. Många kanske är ortodoxa till det yttre men inte till det inre, och tvärtom. Låt diskussionen om vem som är ortodox och inte ligger i Kyrkans ledares händer och ta hand om frågorna som ligger i era.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Om Kyrkan