Om tålamodet

  • By Fadi
  • 30 januari, 2016
  • Kommentarer inaktiverade för Om tålamodet

Vi i väst är vana med att få vad vi vill när vi vill. Allt ska gå så snabbt som möjligt. Öppnar vi kranen har vi rent rinnande vatten och runt hörnet har vi snabbmatsställen. Ibland upplever jag att vi vill att allt i livet ska gå lika fort som en mikrad måltid. Det har underlättat mycket att vi har det så bra, men på senare tid har jag funderat över hur det har påverkat oss. Har vår livsstil gjort oss otåliga? Tålamod är en egenskap värd att sträva efter och vars frukter är oräkneliga, men hur kan vi träna upp vårt tålamod och vår uthållighet? Här kommer en nyttig text om just tålamodet och dess betydelse.

”Att vara kristen är att tro och hoppas. Men för att hoppet och tron skall bära frukt behövs tålamod. Förbidan och tålamod är nödvändiga för att vi skall kunna fullborda det som vi börjat, och för att vi ur Guds hand skall kunna motta det som vi hoppas och tror på. Det är visserligen kärleken som är gemenskapens sammanhållande band, fridens grundval, enhetens fasthet och styrka. Kärleken är mäktigare än hoppet och tron, den föregår alla goda verk och martyriets vittnesbörd, den skall för evigt förbli hos oss i himmelriket. Men likväl: ta bort tålamodet från kärleken, och den kan inte bestå!

Tålamodet är det som bevarar oss åt Gud. Tålamodet är det som dämpar vreden, som lägger betsel på tungan, som tyglar sinnet, bevarar friden, styr tukten, bryter begärets anstormning, undertrycker övermodets fräckhet, utsläcker avundens brand, stävjar de rikas makt, lindrar de fattigas armod, hos jungfrurna bevarar den saliga renheten, hos änkorna den mödosamma kyskheten, hos gifta män och kvinnor den oupplösliga kärleken. Tålamodet gör oss ödmjuka i framgången, starka i motgången, milda inför oförrätter och smädelser.

Det styr vår livsstil så att vi kan hålla oss kvar på Kristi väg, i det att vi går framåt genom Hans tålamod. Det gör att vi blir ståndaktiga som Guds barn, i det att vi efterliknar Faderns tålamod.” (Cypianus)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather