Vad innebär det att kyrkan är ortodox?

  • By Fadi
  • 28 januari, 2016
  • Kommentarer inaktiverade för Vad innebär det att kyrkan är ortodox?

Innan vi börjar tala om Ortodoxi ska vi tala om Heterodoxi. Heterodoxi är ett ord som Kyrkan använde redan under första århundradet och det betyder ungefär ”annan lära” eller ”heretik”. Detta ord användes om så kallade kättare som predikade sådant som inte var i enlighet med den Kristna läran. Ordet Ortodoxi, som betyder ”rätt lära” eller ”ren lära”, började senare användas som benämning för den korrekta Kristna läran.

Man ställde därför till med stora, så kallade, ekumeniska möten för att fastställa vilka doktrin som var de korrekta, alltså ortodoxa. Det första mötet ägde rum i Nicaea år 325 där man bestämde vad som gällde angående Jesus gudomlighet. Man kom då fram till att Jesus (Sonen) är av samma substans som Fadern, alltså också Gud. Detta kallades sedan för den Nicenska trosbekännelsen (Den trosbekännelse som den Syrisk Ortodoxa Kyrkan bekänner).

Alltså, det att kyrkan är ortodox innebär att den är grundad på den rena och rätta läran.

 

Icon.Christ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Frågor & Svar