Vad säger vår Kyrka homosexualitet?

  • By Fadi
  • 18 november, 2015
  • Kommentarer inaktiverade för Vad säger vår Kyrka homosexualitet?

 

Vad säger vår Kyrka om homosexualitet?

I Bibeln finns många regler för hur man bör leva som kristen, vad man får göra och vad man inte får göra. Majoriteten av dessa regler har gemensamt att de riktar sig till den enskilde kristne, det är den enskilde som ansvarar för sin frälsning. Men hur en kristen person lever sitt liv kan ha en påverkan på andra i församlingen. Församlingen är som en familj, om en person i familjen avviker från familjens riktlinjer påverkar det alla i familjen.

Homosexualitet har alltid varit otillåtet, både i Gamla- och Nya testamentet. Att det går emot Guds intention med skapelsen är inte så konstigt, så är fallet med alla synder. Det finns inget som utmärker homosexualiteten bland synderna. När man syndar väljer man att vara avskild från Gud, samma val gör man om man väljer att leva som homosexuell.

Det som utmärker just homosexualitet i församlingen är att det är ett beteende som lätt kan påverka andra. Det är en sexuell utsvängdhet i en institution där sexuella begär inte alls ska ta någon plats. Så som andra, har även kristna sexuella begär men skillnaden är att en kristen lägger ner stor möda på att motarbeta sina begär. Skulle någon ur församlingen ge sig själv till sina begär så skulle det försvaga andra i församlingen då man, precis som i en familj, stödjer sig på varandra.

Den kristnes kropp är ett tempel och där råder samma strikta regler som de i församlingen, det är en helig plats där Gud vistas. Där finns ingen plats för utsvängdhet. Där lever man i bön inte i begär.

Nedan finns några Bibelcitat (från både Gamla- och Nya testamentet) om detta:

”Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt”. … ”Ni ska inte orena er med något av detta, ty med allt sådant har hednafolk orenat sig som jag driver bort för er. Genom detta har landet blivit orenat..” (3 Mos 18:22;24-25).

”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant.” (1 Kor 6:9)

”Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran…” (1 Tim 1:8–10)

Nedan följer citat från några fäder och självaste lärjungarna:

”Du skall inte mörda, du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte bedriva homosexualitet, du skall inte bedriva otukt, du skall inte stjäla, du skall inte praktisera magi, du skall inte praktisera häxkonster, du skall inte mörda ett ofött barn genom abort och inte heller ska du mörda ett fött barn.” (Didache som är en samling kanon/regler som lärjungarna formulerade)

“Det är en god sak ifall de skulle bli av med alla världsliga lustar, då ‘varje lust krigar mot anden’ och ‘inga, vare sig otuktiga eller homosexuella.. kommer att ärva Guds rike.” (Klemens av Rom)

“Visar du mig då, själv, huruvida du inte är en äktenskapsförbrytare, eller otuktig, eller en tjuv, eller en rånare, eller en snattare; huruvida du inte korrumperar pojkar; huruvida du inte är oförskämd, eller en baktalare, eller passionerad, eller avundsjuk, eller stolt… för de som ägnar sig åt dessa saker visar sig Gud inte, inte förrän de renat sig från all orenhet.” (Theophilos av Antiokia)

“Män tar på sig kvinnliga roller, och kvinnor manliga, i motsats till naturen. Kvinnor är på samma gång fruar och makar… Åh eländiga spektakel! Detta hemska beteende!” (Klemens av Alexandria)

“Parning mellan två män är en skamfull sak” (Tertullianus)

”Därför är synder som går emot naturen, så som Sodoms synd, avskyvärda och förtjänar bestraffning, när än och var än de begås.” (Augustinus)

“Alla passioner är vanhedrande, för själen är mer intolerant mot och bryts ner mer av synd än kroppen av sjukdom; men den värsta passionen är lust män emellan… Det finns inget, absolut inget galnare eller farligare än denna perversitet.” (Johannes Guldmunnen)

”The sin of Sodom is contrary to nature.” (Bok 6:28 från de Apostoliska Konstitutionerna som härrör från lärjungarna)

Slutsats

Det är viktigt att lyfta fram att vi som kristna medmänniskor inte har rätt att fördöma någon annan om denne säger sig vara homosexuell. Ingen har rätt att säga att dessa kommer att ”hamna i helvetet” p.g.a. att de är homosexuella.

Som vi ovan ser skriver Paulus ”… för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran…” Paulus pratar alltså inte bara om homosexualitet, det räcker bara med att vara en lögnare eller emot den sunda läran för att inte få ärva Guds rike. Även Jakob skriver liknande i sitt brev: ”Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.” (Jak 2: 10) Och vår älskade

herre Jesus Kristus sa själv: ”Den som är utan synd må kasta första stenen på henne.” (Joh. 8:7). Vidare säger Paulus: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”. (Rom 3:23)

En annan sak som utmärker just homosexualitet, utöver den fara det utgör för församlingen, är att när man accepterat själva idéen för att vara en sanning blir det svårare att se problemet med den. Man tänker att “detta är den jag är” och att det är en, alltför tung, börda att tvingas leva på ett sätt där man inte får hämma sina homosexuella begär. Då ser man inte det som ett problem i det egna andliga livet som behöver lösas utan man väljer att se det som ett problem i Bibeln som behöver lösas. Det är därför som homosexuella och andra fritänkare är så benägna att ändra på det som står i Bibeln. Bördan för dessa individer blir lättare om Gud ändrar på sig än om de själva skulle ändra på sig. De ändrar, med andra ord, hellre på Gud än sig själva.

Frågan blir då sådan: tror dessa individer på att Gud är det främsta som existerar och att han är det enda som står i deras livs centrum? Svaret är självklart nej. Hade de trott på Gud så som en sant troende kristen tror på honom så hade de inte ens tänkt tanken att försöka ändra på och få honom att passa in i deras förståelse av hur saker och ting bör vara. De hade istället ändrat på sig själva.

Men hur ändrar någon på sig själv om den verkligen tror att den är homosexuell? Viktigt att notera är att det inte är tron, på att homosexualitet existerar, som är syndig utan det är självaste sexuella handlingen som är syndig. Därför blir frågan lätt att svara på samtidigt som den för oss till kärnan i denna text: Man ska inte synda. Alltså ska man inte ge sig själv till sina homosexuella begär. Men, som sagt, man gör det svårare för sig själv ifall man tar idéen om homosexualitet för att vara sanning.

Det blir väldigt svårt att på egen hand bekämpa dessa begär. Därför är det viktigt att söka andlig vägledning hos en präst/munk för att få hjälp med denna svåra prövning precis som med andra synder. Avslutningsvis, vilket säkerligen redan framgått, är att all sexuelll handling utanför äktenskapet fördöms i Bibeln och vi väljer att avsluta med ett citat från Baba Shenouda: “Homosexualitet går emot naturen därför att sexuella relationer endast tillåts inom äktenskapets gränser, och äktenskap är endast tillåtet mellan man och kvinna, hane och hona. Så allt sexuellt beteende utanför dessa gränser kan inte beskrivas på annat sätt än onormalt; och en handling som går emot naturen.”

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Frågor & Svar