Icke-kristna källor (Om Jesus vishet, nya lagar, död m.m) – Nr 7

  • By Christina
  • 8 september, 2015
  • Kommentarer inaktiverade för Icke-kristna källor (Om Jesus vishet, nya lagar, död m.m) – Nr 7

 

Denna källa är tidigast från 73 e. Kr. och är skriven av en syrisk hedning vid namn Mara bar Serapion. Vi vet ingenting om denna Mara bortsett från detta brev. Men av att döma från brevet var han troligen en grekisk stoik filosof och var från staden Samosata, som ligger i dagens Turkiet. Han skrev brevet på syriska, vilket med stor sannolikhet berodde på att han själv var syrian. Brevet har överlevt i ett manuskript från 700-talet och finns idag bevarat i British Library.

Romarna hade tagit över Maras stad Samosata och lagt den i ruiner och satt honom i fängelse. Han skrev ett brev till sin son från fängelset för att uppmuntra honom och påvisa att alla stora och visa män var förtryckta:

”Vad mer kan vi säga, när de visa är bortsläpade av tyranner; deras vishet är tillfångataget av förolämpningar och deras medvetna är förtryckt och utan försvar? Vad erhöll atenarna med att mörda Sokrates sedan de i gengäld fick hungersnöd och pest? Eller vad erhöll Samos folket med att bränna Pythagoras, deras land blev helt täckt med sand på endast en timme? Eller vad erhöll Judarna [med att döda] deras vise konung, och deras kungarike var bortforslad vid den tiden? Gud med sin rättvisa hämnades dessa tre mäns vishet: atenarna dog av svält; samoanerna blev överväldigade av havet; och judarna, avfolkad och bortdriven från deras eget kungarike och har skingras bland alla nationer. Sokrates är inte död, pga. Platon; inte heller Pythagoras, pga. statyn i Juno; inte heller är den vise konung, av de nya lagarna han gav.”

Här nämns inte Jesus Kristus vid namn men det är ingen stor tveksamhet kring vem denna person kan vara. Mara skriver uttryckligen att det var pga. judarnas orättvisa mot honom som Gud straffade dem. Det här kan inte vara någon annan än just Jesus. Vi kan även läsa i Bibeln att Jesus kallades för ”judarnas konung” och av den anledningen korsfäste romarna honom.

”Då ropade de: ”Bort med honom! Korsfäst honom!” Pilatus frågade: ”Skall jag korsfästa er kung?” Översteprästerna svarade: ”Vi har ingen annan kung än kejsaren.” (Joh. 19:15)

”Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung.” (Joh. 19:19)

Mara skriver även att anledningen till judarnas nations förstöring och förskingring  var just pga. av att de hade mördat Jesus. Det här är inget okänt faktum och finns även skrivet i Nya Testamentet då Jesus säger:

”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. … När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sade han till dem: ’Se på allt detta sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.’” (Mat 23:37-38 och 24:1-2)

Mara skriver till slut att denna ”han”, dvs. Jesus, gav nya lagar och regler. Även detta stämmer väl överens med det vi kan läsa ifrån evangelierna. Jesus gav nya bud till sina lärjungar:

”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” (Joh. 13:34-35)

Men varför anger han inte namnen Jesus eller Kristus?  En god anledning kan vara att han inte ville förolämpa de då styrande romarna och väktarna. Detta med anldning av att det var romarna som hade förstört judarnas kungarike och hans egen hemstad Samosata.

Kort sammanfattning om informationen från Mara bar Serapion:
1. Jesus var en vis man (i samma nivå som Sokrates och Pythagoras)
2. Judarna dödade honom
3. Han var judarnas konung
4. För att judarna dödade honom blev de straffade och förlorade sitt kungarike
5. Han gav nya lagar och regler

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Histora