Vad är syftet med Kyrkan?

  • By Eliane
  • 29 juli, 2015
  • Kommentarer inaktiverade för Vad är syftet med Kyrkan?

Syftet med Kyrkan är att rädda människor genom att förena dem med Gud. När Gud skapade människan önskade Han att hon skulle vilja förena sig med Honom. Gud skapade alltså människan av kärlek, i syfte att leva förenad med människan i kärlek för evigt.

Denna gudomliga förening är så underbar att ord inte räcker till för att fånga allt vad den innebär. När Kristus talade om himmelriket – som är ett annat ord för den fullkomliga föreningen med Gud – beskrev Han aldrig konkret hur himmelriket är, utan alla gånger förmedlade Han att himmelriket är så underbart att det är mer värt än denna världens alla rikedomar.

”Med himmelriket är det som när en köpman söker efter fina pärlor,” säger Kristus när Han talar om himmelriket och fortsätter, ”Om köpmannen hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.” (Matt. 13:45)

Ingenting av den här världen kan komma i närheten av vad den fullkomliga föreningen med Gud innebär. Därför skriver aposteln Paulus: ”Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den Heliga Anden.” (Rom 14:17)

Syftet med Kyrkan är att leda människan till denna fullkomliga förening med Gud, samt bevara henne från att falla bort eller gå vilse från vägen till föreningen. Flera fäder har följaktligen beskrivit Kyrkan som en ark, lik Noaks ark, som ska leda dem hon bär till den eviga hamnen, nämligen till föreningen med Gud. Och som Noaks ark räddade och bevarade människan från den förödande floden, så räddar och bevarar Kyrkan människan från den förödande världen. I Beth-Gazå finns en hymn som illustrerar hur Kyrkan är en ark:

”Havet är världen. Orättvisans och ondskans alla vågor slår däri. Vår Herre, vår Herre, hjälp oss så som du hjälpte dina lärjungar. Kom låt oss vädja. Se, vår ark håller på att sjunka. Låt oss åkalla Jesus, fredens sjöman, och han skall beskydda oss från stormningarnas förödelser och vi kommer genom hans ömhet att få en vis befälhavare. Han kommer att föra arken till fredens hamn, halleluja, och vi skall ärva livet.”

Det fäderna talar om återfinns i vår heliga skrift, Bibeln: ”Hela världen är i den ondes våld.” (1 Joh. 5:19) Men Kristus själv lovade: ”Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den.” (Matt 16:18) Det är viktigt att inte förbise den enorma makten som Kyrkan är och innebär. Inte den auktoritära makten och inte den värdsliga makten heller utan den gudomliga makten som gör det döda levande och det förgängliga oförgängligt. Därför skriver Mor Johannes Guldmunnen: ”Kyrkan är ett stängsel, om du är innanför kan de vilda vargarna inte nå dig, men om du är utanför kommer de vilda odjuren att ta dig.” Även Mor Irenaeus av Lyon beskriver Kyrkan som tillflykten: Vi måste söka tillflykt i Kyrkan, dia vid hennes bröst och nära oss av Herrens skrift. Ty Kyrkan har planterats i världen som ett paradis.”

Nya testamentet upprepar gång efter annan att Kyrkan är Kristus kropp och att Kristus är huvudet för denna kropp. Detta blev även ett centralt tema hos kyrkofäderna. Mor Johannes Guldmunnen säger således: ”Huvudet och kroppen bildar en enda människa, och på samma sätt bildar Kristus och Kyrkan en enda enhet.” Kristna är med andra ord i verklig mening i Kristus. Vi är alltså en enda enhet med Kristus. Vi är inte två skilda verkligheter, utan en enda verklighet. Vi tillhör alltså honom i en mycket innerlig, upphöjd och mäktig mening. Vi tillhör Honom inte bara genom ett namn eller genom att vi vet vem Han är genom läsning och föreläsningar, utan vi tillhör Honom genom att vi är förenade med Honom. Denna förening är dock en process, en livslång process som kommer vara i evighet, och som redan har börjat. Denna process kallar fäderna för gudomliggörelsen.

Gudomliggörelsen beskrivs av Mor Athanasios på följande sätt: ”Gud blev människa så att människan kan bli lik Gud.” Mor Efraim Syriern beskrev gudomliggörelsen på följande sätt: ”Gud sände sin älskade Son som klädde sig i verkliga lemmar och förenade sig med mänskligheten. Han gav oss vad som tillhörde honom och tog på sig vad som tillhörde oss, så att denna förening kan ge liv åt vår dödliga natur.”

Och Mor Severios beskriver gudomliggörelsen såhär: ”Guds enfödde Son blev av samma substans som oss och förenades hypostatiskt med en kropp som har en rationell själ. Genom detta förenades hela det mänskliga väsendet och släktet i kärlek med den gudomliga naturen, mot vilken det tidigare varit motstridig. Därigenom blev vi, som det står skrivet, deltagare av den gudomliga naturen, och har blivit värdiga den ursprungliga harmonin. Genom deltagande har vi blivit mottagare av gudomliga gåvor och odödlighet, vilka hade blivit förlorade genom Adams överträdelse.”

Så Kyrkan är oerhört mäktig eftersom vi kristna – som är Kyrkan – är deltagare av en gudomliggörande process, som leder oss mot och till en fullkomlig förening med Gud. Denna gudomliggörande process innebär att vi blir mer och mer lika Kristus av nåd, och denna process är möjlig i första hand eftersom Gud genom sin inkarnation blev människa och därigenom blev det möjligt för de individuella människorna – du och jag – att bli lika Gud genom gudomliggörelsens process.

Så syftet med Kyrkan är alltså att förena människan med Gud genom gudomliggörelsens livslånga process. Och när hela Kyrkan, alla kristna, hela Kristus kropp, är fullkomligt förenad med Gud, med sitt huvud, då talar vi i själva verket om det eviga himmelriket. Den fullkomliga föreningen med Gud är himmelriket.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Kyrkan, Om Kyrkan