Hur blir kyrkan verklig?

  • By Eliane
  • 29 juli, 2015
  • Kommentarer inaktiverade för Hur blir kyrkan verklig?

Kyrkan blir verklig när hon får vara vad hon är tänkt att vara, nämligen Kristus kropp som genom den heliga Anden växer mot fullkomliga föreningen med Gud. Kyrkans kropp växer i bredd och djup genom tjänsten, till vilken alla kristna är kallade. Och genom denna gemensamma tjänst, som i slutändan är Andens verk, går Kyrkan mot sin fullkomlighet. Aposteln Paulus skriver följaktligen följande:

”Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom… Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.” (Ef. 4:7–16)

Aposteln Paulus skriver även i ett av sina brev att Kyrkan, mer än någonsin, blir verklig när hon ber och firar nattvardsgudstjänsten eftersom Kyrkan genom nattvarden starkare än någonsin möter Kristus! Han frågar retoriskt:

”Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp?” (1 Kor. 10:16)

Alltså, i nattvarden som är Kristus själv, förenas vi med Kristus som aldrig annars här i denna värld. Mor Johannes Guldmunnen skriver följaktligen:

”Huvudet och kroppen bildar en enda människa, och på samma sätt bildar Kristus och Kyrkan en enda enhet. Denna enhet blir verklig genom [nattvarden] han har gett oss som ett tecken på sin kärlek till oss. Han har förenat sig med oss på ett så innerligt vis, han har blandat sin kropp med vår som en surdeg, för att allt skall bli till en enda människa, liksom kroppen är fäst vid huvudet.”

Så genom nattvarden – som är Kristus själv – blir enheten mellan huvudet och kroppen, mellan Kristus och Kyrkan, verklig. Kristus har ju själv sagt: ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig.” (Joh. 6:56–57)

När Kyrkan har blivit fullkomlig, ja, då är hon i himmelriket och gudomliggjord. Hon lever då fullkomligt förenad, i kärlek, med Gud, och denna fullkomliga förening kommer aldrig att förgå. Det är följaktligen mot denna fullkomliga förening som den verkliga Kyrkan strävar.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
Categories: Kyrkan, Om Kyrkan